Produktoversigt

Fileter

Ørredfilet (Oncorhynchus mykiss)

Fileter

Lever

Ørredlever (Oncorhynchus mykiss)

Lever

Ørreder Dambrug

Hele ørreder fra ferskvandsdambrug (Oncorhynchus mykiss)

Ørreder Dambrug

 

Hele ørreder fra saltvandshavbrug (Oncorhynchus mykiss)

Ørreder Havbrug

Ørredrogn (Oncorhynchus mykiss)

Rogn

Laks (Salmo salar)

Laks