Historie

Regnbueørreder til opdræt stammer oprindeligt fra Nord Amerika, hvor man introducerede deres form for opdræt af ”Steelhead” for nogle pionerer i Danmark. Ideen omkring havopdrættede ørreder blev til en realitet i starten af 1970´erne, hvor man ved brug af bundgarnspæle og garn lavede de første havbrug. De første bundgarnsfarme blev etableret af Erland Petersen stifter af Snaptun Fisk Export A/S i 1981. Dengang, med en tanke om at opdræt skulle kunne gøres mere kommercielt, til i dag, at være en af Danmarks største producenter af regnbueørreder.


 

2017-2018

Jedsted Mølle ombygges

Jedsted Mølle Dambrug ombygges til en produktionskapacitet på ca. 1.500 ton.
2016

Køb af Tim Mølle

Køb af Tim Mølle, Staulund og Nørre Esp dambrug beliggende i Midtjylland.
2016

Ansøgning om nye havbrug

Ansøgning om tre nye havbrugsgodkendelser igangsættes.
2016

Opstart af ny fryselinje

Der gennemføres en investering i en ny fryselinje med mulighed for indfrysning af rogn- og filetprodukter med nitrogen.
2015

Ombygning af Mølbak Dambrug

Ombygning af Mølbak med faciliteter til småfisk.
2011

Køb af 2 nye havbrug

Køb af havbrugene Børup Sande og Flækøjet. Børup Sande Havbrug ligger ud for den lille havneby Skærbæk, ved indsejlingen til Kolding Fjord. Flækøjet Havbrug er beliggende i Lillebælt, syd for Stenderup Hage.
2010

Køb af Nymølle Dambrug

Nymølle Dambrug var indtil købstidspunktet ejet af 2 familier, som i fællesskab havde drevet dambruget siden 1938 . I 2010 ønskede familierne at sælge pga. manglende interesse for den videre drift. Nymølle er i dag et moderne model 3 dambrug med recirkulerende systemer.
2009

Vester Hvoldal afsluttes

Ombygningen (fase II) af Vester Hvoldal Dambrug afsluttes.
2007

Ombygning af Vester Hvoldal Dambrug

Flere dambrug sammenlægges og Vester Hvoldal ombygges.
2006

Sammenlægning af havbrug i Lillebælt

Havbrugene opkøbt i 1997 og 2003 fusioneres til ét stort havbrug, Årø Havbrug.
2005

Opkøb af Spicker-gruppens dambrug

Opkøb af Spicker-gruppens dambrug, herunder Mølbak, Vester Hvoldal og Grydeå.
2003

Køb af 2 havbrug i Lillebælt

Opkøb af de 2 havbrug, Mommark og Barsø, beliggende i den nedre del af Lillebælt.
2000

Køb af Jedsted Dambrug

Køb af Jedsted Dambrug, som ligger ved kongeåen tæt på Ribe.
1997

Opkøb af Fynshav og Bågø Havbrug

De to havbrug, Fynshav Havbrug og Bågø Havbrug, blev opkøbt i 1997. Fynshav Havbrug lå i en lille bugt på den nordlige side af Als, og Bågø Havbrug lå ud for kysten af Bågø i Lillebælt, 5 km nordvest for Assens på Fyn.
1997

Køb af havbruget Samsø Laks

Krisen kradsede indenfor havbrug i disse år, hvilket medførte at mange ønskede at afvikle pga. finanskrisen. Dette gjorde det muligt for ejeren af Snaptun-gruppen at opkøbe Samsø Laks med en vision om udvidelse af opdræt i havet.
1994

Køb af Kongsnæs Havbrug

Køb af Kongsnæs Havbrug, som ligger i Grønsund langs den sydlige kyst Bogø. Grønsund er et strømfyldt farvand som forbinder Smålandsfarvandet med den sydlige Østersø.
1988

Opstart af AS Vig Havbrug

Opstart af AS Vig Havbrug placeret mellem Snaptun og Juelsminde på østkysten af Jylland.
1981

Virksomheden grundlægges

De første bundgarnsfarme blev etableret af Erland Petersen, stifter af Snaptun Fisk Export A/S, i 1981. Dengang, med en tanke om at opdræt skulle kunne gøres mere kommercielt, til i dag, at være en af Danmarks største producenter af regnbueørreder. På dette tidspunkt bestod virksomheden af to havbrug, Borre 1 og Borre 2, beliggende i Horsens Fjord.