Administration

Mads Peder Skøtt Lorenzen

Regnskabschef

Mads er ansvarlig for virksomhedens finansielle planlægning, registrering samt rapportering. Han har kontakt til bank, revision og forsikring og er ansvarlig for ansættelsesforhold.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

+45 76 83 20 95 +45 76 83 20 95

Lone Due

Koordinator - logistik og salg

Lone er ansvarlig for koordinering af salg, indkøb og fakturering.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

+45 75 68 33 11 +45 75 68 33 11

Jytte Møller Sørensen

Bogholder

Jytte er bestyrelsesmedlem og bogholder.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

+45 75 68 33 11 +45 75 68 33 11

Per Christiansen

Regnskabsmedarbejder

Per arbejder med virksomhedens bogføring og lønberegning.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde

+45 75 68 33 11 +45 75 68 33 11