Havbrug

Poul Andersen

Fiskemester

Poul er ansvarlig fiskemester på Kongsnæs Havbrug ved Stubbekøbing.

Emil Kronborg Schmidt

Fiskemester

Emil er ansvarlig fiskemester på As Vig Havbrug.

Leif Persson

Fiskemester

Leif er ansvarlig fiskemester på Årø Havbrug. Han er uddannet vodbinder og syr og repareret havbrugsnet i vinterperioden sammen med Pavel.

Jørn Ulrik Pedersen

Fiskemester

Jørn Ulrik er ansvarlig fiskemester på havbrugene Borre I og II i Horsens Fjord.

Preben Rygaard Madsen

Skipper

I sæsonen arbejder Preben primært med udsætning af fisk samt netskifte på virksomhedens havbrug. Han indgår som afløser på foderbådene og varetager en del vedligeholdelse og reparation af udstyr til havbrug i løbet af året.

Christian Nissen

Havbrugsmedarbejder

Christian arbejder som afløser på foderbådene, og deltager i det øvrige havbrugsarbejde med netskifte, vedligehold og reparation.

Poul Reiner Bork

Fiskeskipper

Poul Reiner er ansvarlig for sejlads med virksomhedens større skibe, og er ansvarlig skipper på fartøjet Charlotte i slagtesæsonen.

Pawel Michal Lickiewicz

Havbrugsmedarbejder og vodbinder

Pawel arbejder ved Årø Havbrug i Assens og er uddannet vodbinder. I vinterperioden syr og reparerer han havbrugsnet sammen med Leif.

Ejner Hagbarth Rygaard Jensen

Havbrugsmedarbejder

I sæsonen arbejder Ejner med bløgning af fisk ombord på fartøjet Charlotte. Resten af året deltager han i det daglige arbejde med vedligehold og netskifte på havbrugene.

Iulian Melinte

Havbrugsmedarbejder

Iulian arbejder med daglig drift og vedligehold af udstyr til havbrugsproduktion. I sæsonen deltager han i arbejdet med udsætning af fisk, netskifte og bløgning.

Jan Nielsen

Havbrugsmedarbejder

I sæsonen arbejder Jan ombord på fartøjet "Charlotte" med bløgning af fisk. Resten af året deltager han i det daglige arbejde med blandt andet pasning af grønne områder og vedligehold af havbrugsudstyr.

Kurt Christensen

Havbrugsmedarbejder

Kurt arbejde som afløser på havbrugene Borre I og Borre II i Horsens Fjord.