Havbrug

Opdræt af regnbueørreder foregår i opdrætsringe med påmonterede netposer. Ringene kan variere fra 60 til 120 meter i omkreds, og dybden på netposerne afhænger blandt andet af den lokale vanddybde og strømforhold.

Ørrederne udsættes typisk fra virksomhedens landbaserede dambrug i løbet af april og maj måned, og slagtningen påbegyndes i oktober. En typisk produktionsperiode i havet er ca. 7-9 måneder, hvor fiskene vokser fra størrelser mellem 600 - 1000 g til 2-4 kg.

Efter at fiskene er taget op til slagtning, hentes net og bure på land, hvor de rengøres og repareres til den kommende produktionssæson.

Alle havbrug i Danmark skal miljøgodkendes før de kan etableres, ændres eller udvides, og kompetencen til at godkende havbrugsdrift er i øjeblikket fordelt hos forskellige myndigheder alt afhængig af det enkelte havbrugs placering. Du kan læse mere om reguleringer og forvaltning af havbrugsdrift på Miljøstyrelsens hjemmeside (følg dette link). 

En nærmere beskrivelse af virksomhedens havbrug findes under fanen ”Afdelinger”. 

           

mandskab charlotte340x260