Diverse Info

- Projektstøttemidler givet til virksomheden i forbindelse med investeringer i akvakultur:

  • Ny teknologi og proces til indfrysning af fiskeprodukter (link her)
  • Afsøgning af markedspotentialet for ørredlever fra danske havbrug (link her)
  • Ny proceslinje til pakning af fiskeprodukter (link her)
 

- ASC oplysninger fra virksomhedens dambrug (link her)