- Projektstøttemidler givet til virksomheden i forbindelse med investeringer i akvakultur:

 ASC oplysninger fra virksomhedens dambrug:

  • Informationsmøde ASC Dambrug 2019 (link her)