- Projektstøttemidler givet til virksomheden i forbindelse med investeringer i akvakultur:

 ASC oplysninger fra virksomhedens dambrug:

  • Informationsmøde Kongeåens Dambrug ApS (link her)
  • Informationsmøde Snaptun Frysehus A/S (link her)